Kuidas koostada hea cv

Kuidas koostada hea cv

Elulookirjelduse ehk CV koostamisega (ladina k. Curriculum Vitae) puutud kokku enamasti siis, kui soovid kandideerida mõnele sobivale töökohale, praktikakohale või hoopis vabatahtliku tegevusse.

Oluline on meeles pidada, et hästi koostatud CV aitab Teil tööandjale silma jääda ning loob suurema eelise Teie vestlusele kutsumiseks.
CV on justkui materjal, mis reklaamib Teie pädevusi ja oskusi. See tähendab aga seda, et Sa pead olema võimeline analüüsima, mis oskused toetavad Sinu kandideerimist antud ametikohale. Stardiplatsi CV annab selleks Sulle mitmekülgsed võimalused, kuna tegemist ei ole standardse CV vormiga, mis tähendab, et isegi kui Sul puudub ametlik töökogemus, on Stardiplatsi CV abil siiski võimalik samaväärselt teistega tööturul konkureerida.

CV peamiseks eesmärgiks on panna tulevane tööandja uskuma, et just Sina oled antud positsioonile „see õige" ehk vastad just nendele nõudmistele, mis on antud ametikohale esitatud.
CV on Sinu esimene kontakt tulevase tööandjaga, just selle tõttu on vaja CV koostada hoolikalt ja läbimõeldult.

 


 

CV koostamisel võta arvesse järgnevat:

 1. CV peab olema hästi struktureeritud ning ei tohi sisaldada kirja- ega faktivigasid.
 2. CV peab olema konkreetne.
  Ära loetle üles kõiki läbitud koolitusi, projekte ja kursuseid, mis antud töökoha kontekstis olulist rolli ei mängi.
 3. Koosta igaks kandideerimiseks vastavalt kandideerimise nõuetele eraldi CV.
 4. Lisa CV-le kindlasti ka eraldi kaaskiri (motivatsioonikiri).
  Paljud tööle kandideerijad ei lisa CV-le motivatsioonikirja, kuid just hea motivatsioonikiri aitab saada positiivset  tähelepanu ning jääda silma kõikide nende CV-de hulgas. Motivatsioonikirja eesmärk on rõhutada sinu kogemust ja sobivust just antud kohale ning vastata tööandja küsimusele: Miks just Sina oled sobilik sellele kohale?
 5. CV-s ei ole sobiv kajastada kohe palgasoovi, kui see pole tööandja poolt nõutud.
 6. Pildi lisamine CV-le võib olla nii kasulik kui ka kahjulik.
  See võib kujundaja tööandjas Sinu välimuse põhjal subjektiivse eelarvamuse, kuid pilt annab CV-le personaalse lähenemise.
 7. Kui koostad CV-d arvutis, kasuta lihtsaid, kergesti loetavaid kirjastiile.
  (nt. Times New Roman)
 8. CV-s ei ole kohustust märkida oma vanust, perekonnaseisu, sugu ja rahvust!   
 9. Hoidu kindlasti CV-s vale informatsiooni esitamisest.
  Sinu esitatud informatsiooni võidakse kontrollida.

 

CV-sse on oluline lisada järgmised andmed:

1) ISIKUANDMED
 • Nimi
 • Aadress - Märgi oma tegelik elukoht, mitte see, kuhu oled sissekirjutatud
 • E-post- Märgi e-post mis on ametlikuks kirjavahetuseks sobiv, nt ei ole sobiv, kuid on sobiv.
 • Telefoninumbrid - märgi need telefoninumbrid, millelt oled kõige lihtsamini kättesaadav. Kui vaja, võib juurde lisada kellaajad, millal võib helistada. Saates CV teise riiki, tuleks märkida ka oma riigi suunakood.

 
2) ÕPIKOGEMUSED
 • Märgi üles koolid kus sa oled õppinud (keskkool, kutsekool, ülikool jne).
  Soovitav on alustada viimati lõpetatud õppeasutusega
 • Lisaks märgi õpikogemuste juurde ka (üli)õpilasvahetused, koolitused, seminarid, konverentsid, huvitegevuses osalemine, noortelaagrid, noortevahetused ja noorte programmid.
  Soovitav on nimetada just need kursused, mis on antud ametikohale kandideerimisel olulised. Kui täienduskoolitusi kipub juba olema rohkem kui 10, siis oleks mõistlik neid ühiste nimetajate alla kokku tõmmata.
Alusta alati enda CV-d formaalhariduse väljatoomisega ning alustades viimasest.


 
3) TÖÖKOGEMUSED
 • Märgi üles enda töökohad, praktikakohad, ettevõtluse alane kogemus, organisatsiooniline tegevus, vabatahtlik töö ning juhendamine (nt. koolitamine)
  Soovitav on alustada praegusest/viimasest ametikohast. Juhul, kui omad CV saatmise hetkel töökohta, ära märgi viimase ametikoha (ehk olemasoleva) töösuhte lõppkuupäeva - jäta see tühjaks.

 
4) LISAINFORMATSIOON
 • Juhul kui sul on olulist informatsiooni, mida sa eelnevalt välja ei toonud, siis lisainformatsioonis on sobilik välja tuua näiteks enda avaliku esinemise kogemused, avaldatud loomingu, konkursid, näitused, olümpiaadid kus oled osalenud. Enda harrastused ning muud lisakogemused.
 • Oluline on, et lisainformatsioon samuti toetaks sinu kandideerimist ning tooks välja sinu isikupärased küljed.

 
5) OSKUSED
 • Lisa milline on Sinu keelteoskus nii kõnes kui kirjas.
  Soovitav on kasutada Euroopa keelestandardeid. NB! Ära hinda oma keeleteadmisi üle, seda võidakse töövestlusel kontrollida!
 • Lisaks too välja millised on sinu loogiline-matemaatiline pädevus, arvutioskused (märgi need programmid, millega oskad ümber käia, näiteks kontoritöötaja peaks oskama keskmisel tasemel järgmisi programme: MS Office:Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer), ettevõtlikkus, õppimisoskused, kultuuripädevus, sotsiaalsed oskused.

 
6) SOOVITAJAD
 • Märgi 2 soovitajat (nimi, töökoht, ametinimetus, e-post, telefoninumber ja tööalane seos Sinuga).
  On heaks tavaks küsida oma soovitajatelt nõusolekut vastavasse listi lisamiseks. Sugulased ja muud lähikondlased ei lähe arvesse. Soovitajad peavad oskama Sind hinnata tööalases situatsioonis.

 
7) LISAD (juhul, kui on töökuulutuses nõutud)
 • Nõutud tunnistuste/diplomite koopiad

 
NB! Lõpuks lase kellelgi tuttaval (vanemal, õpetajal, noorsootöötajal, karjäärinõustajal) oma CV üle lugeda, et kontrollida, kas sisu ja ülesehitus on selgesti ja kergesti mõistetavad.