Milline on tööturg tulevikus

Milline on tööturg tulevikus

Me teame seda, et tööturg on pidevas muutumises. Ühelt poolt soovivad inimesed töötada üha paindlikumalt nii aja kui asukoha poolest, kuid samas oodatakse aina rohkem paindlikkust ka töö sisu, teemade ja meeskondade osas. Teisalt on ka tööandjatel vajadus leida lühiajalisteks töödeks kiiresti töötajaid ning loomulikult käia tööturu muutustega kaasas.

Mõned trendid, mis iseloomustavad tööturu muutusi:

  • Töö asukoha paindlikkus – kas tööd peab tegema kindlas kohas ja kindla laua taga? Tulevikus on kindlasti vähem asukohapõhist töötamist, mis annab võimaluse inimestele töötada kodukontoris, teises linnas või isegi välisriigis.
  • Tööaja paindlikkus – kas tööaeg peab olema määratud kellaaegadega? Tulevikus saab inimene üha rohkem valida, millal ta tööd teeb – kas hommikul, õhtul või öösel. Lisaks muutub vähem olulisemaks tehtud töötundide arv.
  • Töö väärtust mõõdetakse muudmoodi kui ajas – kas ikkagi on kõige tähtsam tehtud töötunnid või hoopis töö efektiivsus, kvaliteet ja tulemuslikkus?
  • Töötegemise efektiivsus – milliseid meetodeid kasutada, et töö tegemine oleks efektiivne ning asjad saaksid aetud mõistliku ajakasutamisega?

Mida aga saad sina teha täna, et tööturg oleks paindlikum ja vastaks rohkem sinu vajadustele?

  • Ole julge, sest see on kõige aluseks!
  • Küsi, miks on oluline töötada näiteks kontoris, kellaajast kellaajani ning kas tööandja on valmis paindlikuks töökorralduseks?
  • Uuri ning paku välja võimalusi, kuidas muuta töö tegemist efektiivsemaks.