Kuidas alustada ettevõtlusega

Kuidas alustada ettevõtlusega?

Ettevõtlus on protsess, mille käigus inimesed võtavad riske, et luua ja juhtida ettevõtteid, mille eesmärk on teenida kasumit. Ettevõtja on inimene, kes alustab ja juhib ettevõtet, kasutades oma isiklikke ressursse (nt raha, aega ja teadmised) ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Ettevõtlus on oluline osa majandusest, sest see aitab luua töökohti, toota uusi tooteid ja teenuseid ning suurendada majanduskasvu.

Ettevõtlus võib ilmneda erinevates vormides, näiteks alustavad ettevõtjad võivad asutada oma äri, omandada olemasoleva ettevõtte, asutada koostööettevõtte või avada filiaali. Ettevõtlus on kasulik selle poolest, et see aitab inimestel leida innovaatilisi lahendusi probleemidele ja pakkuda uusi teenuseid ja tooteid, mis rahuldavad klientide vajadusi.

Ettevõtlusega alustamine

Ettevõtlusega alustamiseks on mitmeid samme, mida tuleb järgida. Need võivad varieeruda sõltuvalt teie ettevõtte tüübist ja asukohast, kuid üldised juhised võiksid olla sellised:

 1. Mõtle oma ettevõtte ideele: leia valdkond või toode, mille pakkumine on teile huvipakkuv ja mille pakkumine on vajalik turul.
 2. Tee uuringuid: uuri oma valitud valdkonna turge, konkurente, potentsiaalset kliente ja tuluallikaid.
 3. Koosta äriplaan: koosta äriplaan, mis kirjeldab teie ettevõtte eesmärke, tegevusi, rahastamist ja eelarvet.
 4. Otsi rahastamist: leia võimalusi ettevõtte rahastamiseks, näiteks laenud, investeeringud või ärikapital.
 5. Registreeri ettevõte: registreeri oma ettevõte vastavalt riigi seadustele ja määruses.
 6. Mõtle töötajatele: otsi ja palka töötajaid, kes aitavad teil ettevõtte eesmärke saavutada.
 7. Alusta tegevust: alusta oma ettevõtte tegevust ja hakka oma kliente teenindama.

On oluline mainida, et ettevõtlusega alustamise protsess võib erineda riigiti, seetõttu soovitame teil enne alustamist konsulteerida professionaalidega, nagu õigusnõustajad või raamatupidajad, kes saavad teile anda täpset nõu ettevõtlusega alustamiseks teie riigis. Kui mõtled ettevõtlusega alustamise peale Eestis, siis oled õnnega koos. Siin saab ettevõtte avada internetis ning seda põhimõtteliselt 24h jooksul.

Millise juriidilise keha alt ettevõtlust alustada?

Eestis on mitmeid juriidilisi kehi, millega ettevõtjad peavad tegelema ettevõtte registreerimise ja tegevuse ajal. Mõned tavalisemad juriidilised kehad on:

 1. OÜ (Osaühing): see on kõige tavalisem juriidiline keha Eestis ja sobib suurepäraselt väikesele või keskmise suurusega ettevõttele. Osaühingus on vaja vähemalt ühte osanikku, kellel ei ole piiratud vastutust.
 2. FIE (Füüsilisest isikust ettevõtja): FIE on juriidiline keha, mis sobib hästi väikesele ettevõttele või isiklikule ettevõttele, millel puudub juriidiline isik. FIE-l on ainult üks ettevõtja, kellel on piiratud vastutus.
 3. AS (Aktsiaselts): Aktsiaselts on suurema suurusega ettevõte, millel on mitu aktsionäri, kellel on piiratud vastutus.
 4. Ühisettevõte: Ühisettevõte on juriidiline keha, kus mitmed ettevõtjad tegelevad ühise ettevõtlusega, millel ei ole juriidilist isikut.
 5. MTÜ (Mittetulundusühing): MTÜ on juriidiline keha, mis on loodud ühiskondlike, hariduslike, kultuuriliste, spordi- või teaduslike eesmärkide saavutamiseks, ja ei saa tegeleda kasumi teenimisega.
 6. Sihtasutus: on juriidiline isik, millel ei ole omanikke ega osanikke, sest selle eesmärk on teenida ühiskonna huve.

Iga juriidiline keha võib sisaldada erinevaid nõudeid seoses selle asutamise, juhtimise ja aruandlusega. Soovitame alustavatel ettevõtjatel konsulteerida õigusnõustajaga enne juriidilise keha valimist.

Ettevõtluse plussid

Ettevõtlus toob kaasa mitmeid plussid, sealhulgas:

 • Iseseisvus: Ettevõtlus võimaldab inimestel olla oma äri juht ja otsustada, kuidas oma aega ja raha kasutada.
 • Kasumi teenimine: Ettevõtlus võimaldab inimestel teenida kasumit, mis on parem kui töötamise palk.
 • Innovatsioon ja uute ideede rakendamine: Ettevõtjad on sageli innovaatilised ja otsivad uusi viise oma äri arendamiseks.
 • Töökohtade loomine: Ettevõtlus aitab luua töökohti, mis on oluline majanduskasvu seisukohalt
 • Töö elamus: Ettevõtjad saavad töötada tegevuses, mis neile meeldib.
 • Autonoomia: Ettevõtjad on oma töö juhtideks, mis tähendab et neil on vabadus teha otsuseid ja tegutseda vastavalt nende visioonile.
 • Potentsiaalne kasv: Ettevõtlus võimaldab ettevõtjatel oma äri kasvatada ja laieneda.
 • Rakendada oma teadmisi: Ettevõtjad saavad kasutada oma erialast teadmisi ja kogemusi oma äris
 • Arendada oma isiklikke oskusi: Ettevõtlus võimaldab inimestel arendada oma juhtimis-, riskivalmiduse, turundus- ja finantsoskused.
 • Äriõppimine: Ettevõtlus võimaldab inimestel õppida pidevalt äris, mis on väga kasulik igas elus.

On tähtis mainida, et ettevõtlus toob kaasa ka riske, milleks võib olla näiteks investeeringute kaotus, tulususe puudumine ja töökoormusega seotud stress, seetõttu ettevõtlus ei sobi kõigile. Kohe viskamegi pilgu peale ettevõtluse miinustele.

Ettevõtluse miinused

Ettevõtlus toob kaasa ka mõned miinused, sealhulgas:

 • Riskid: Ettevõtlus tähendab sageli suuremaid riske, eriti finantsiliselt. Ettevõtlus võib kaasa tuua suuri kahjusid, kui äri ei õnnestu.
 • Töökoormus: Ettevõtlus nõuab palju aega ja energiat, eriti alguses. Ettevõtjad peavad sageli töötama pikki tunde, et oma äri edukalt juhtida.
 • Finantstugevuse vajadus: Ettevõtjatel on sageli vaja suuremat finantskapitali, et alustada ja hoida äri käivitatud.
 • Stress: Ettevõtlus võib kaasa tuua palju stressi, eriti kui äri ei õnnestu või äri on ebakindlas majandusolukorras.
 • Vastutus: Ettevõtjatel on suurem vastutus oma äri eest, sealhulgas töötajate eest ja klientide rahulolu eest.
 • Regulatsioonid ja seadused: Ettevõtjad peavad järgima mitmeid regulatsioone ja seadusi, mis võivad olla keerulised ja ajakulukad.
 • Konkurents: Ettevõtjad peavad toime tulema tiheda konkurentsiga teiste ettevõtete ja organisatsioonidega.
 • Finantsarvestus: Ettevõtjad peavad hoidma korras raamaatupidamise ning tegema regulaarseis aruandeid.
 • Äri käivitamisega seotud kulud: Ettevõtjad peavad arvestama kuludega, mis seotud äri käivitamisega, näiteks registreerimise, õigusnõustamise ja raamatupidamiskulud
 • Töö ja isikliku elu tasakaalustamine: Ettevõtlus võib nõuda ületöötamist ja seetõttu võib keeruline olla töö ja isikliku elu tasakaalustamist

Kokkuvõtvalt

Nagu eelnevast ilmselt ka järeldasid, ei lõppe äri tegemine vaid küsimusega kuidas ettevõtlusega alustada, vaid tuleb arvestada ka paljude muude aspektidega. Kõikide plusside juures on ettevõtluses ka palju miinuseid nii, et enne kui pea ees ärimaailmasse sisse hüppad, kaalu kindlasti läbi ka kõik negatiivsed stsenaariumid.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Lisa kommentaar